Kolluk Faaliyeti Nedir? Kamu Hizmeti İle Farkları

Kolluk Faaliyeti Nedir? Kamu Hizmeti İle Farkları

İdarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak için giriştiği tüm faaliyetlere kolluk faaliyeti denmektedir. Kolluk faaliyetiyle birlikte, bireyin özel alanına yapılan bir müdahale söz konusudur. İdari kolluk faaliyetleri, bireyler ve toplulukları ile İdareyi temel hak ve özgürlükler konusunda karşı karşıya getiren bir idari faaliyet türüdür. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma nedenlerinden biri kamu düzeninin korunmasıdır (AY.m.13).

Kolluk faaliyeti – Kamu hizmeti ayrımı: Kamu hizmetleri; devletin topluma ve bireylere birtakım hizmetleri sağlaması, pozitif anlamda birtakım edimler sunması biçiminde yürütülür. Kolluk faaliyeti ise toplum yararına, kamu düzeninin sağlanması yönünde ve bireylerin oluşturduğu topluluklar açısından sınırlayıcı, bireylerin özel alandaki etkinliklerini sınırlayan, yasaklayan ya da bireylere belli yönde davranmaları konusunda emir veren yetkileri içerir. Yani kolluk faaliyeti, kamu düzenin sağlamak adına; bireyin serbest yürüttüğü bir faaliyeti, temel hak ve özgürlüğünü sınırlar.
Özetle kolluk faaliyeti sınırlayıcı, yasaklayıcı, yani olumsuz bir faaliyettir. Teknik anlamda idarenin rolü, toplumun gündelik yaşamına dair düzenin sağlanmasıdır. Kişilerin özel faaliyetlerinin kamu düzeninin sağlanması gerekçesiyle sınırlandırılması kolluk faaliyetinin özünü oluşturur.

Kamu hizmetleri özel kişilere gördürülebilirken; kolluk faaliyetleri özel kişilere gördürülemez. Özel güvenlik bunun istisnasını oluşturmaz; zira özel güvenlik kolluk faaliyetinin yerini tutmaz, kolluk faaliyetine yardımcı olur.

Kolluk faaliyeti, idare hukukunda otorite-özgürlük çatışmasının en yoğun yaşandığı, idarenin tek yanlı iradesiyle işlem yapabilme, kamu gücüne dayanma gibi özelliklerinin en belirgin en belirgin şekilde ortaya çıktığı alandır. bu bakımdan idarenin kamu gücünün sınırlanması ihtiyacı en çok burada ortaya çıkar.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: