Kısaca Genel Haciz Yolu ile İcra Takibi

GENEL HACİZ YOLU

Genel haciz yolu ile takibin konusu, bir miktar para borcunun ödenmesine veya bir teminatın verilmesine ilişkin alacaklardır. Kısaca konusu para ve teminat alacaklardır.

Para Alacağı; Özel hukuktan doğan her türlü para olabilir. Paradan maksat Türk parasıdır. Yabancı para ile takip yapılamaz, ancak vade veya fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk parasına çevirerek takip başlatabilir. Konusu altın olan alacaklar için ilamlı icraya başvurulabilir.

Alacak rehinle teminat altına alınmış ise, doğrudan genel haciz yoluyla takip yapılamaz. Kural olarak önce rehin paraya çevrilmeden genel haciz yoluyla takip yapılması yasaktır. Genel haciz yoluyla takibe başvurulabilmesi için alacaklının elinde herhangi bir belgenin olması aranmaz.

İcra müdürü kendisine takip talebi verildiğinde alacaklının gerçekten alacaklı olup olmadığını bile araştırmaz.

Genel haciz yoluyla takiplerde yetkili icra dairesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki genel hükümlere göre belirlenir.

İlamsız icra takiplerinde yetki kamu düzenine ilişkin değildir.

Taraflar yetki sözleşmesi yapabilirler, aksi yönde görüşler bulunmasına rağmen Yargıtay’ın da kabul ettiği duruma göre mahkeme hakkında yapılan yetki sözleşmesi icra dairesini de kapsar.

Yetkisizlik icra dairesi tarafından re’sen gözetilemez ve yetki itirazında yetkili icra dairesinin de açıkça gösterilmesi gerekir aksi halde yetki itirazının geçersiz olduğu kabul edilir.

Süresi içinde yetkiye itiraz edilmezse ilamsız icralarda yetki kamu düzeninden olmadığı için yetki kesinleşir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.