1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Genel)

GİK-Genel İşlem Koşulları Ne Demektir? / Borçlar Hukuku

GİK-Genel İşlem Koşulları Ne Demektir? / Borçlar Hukuku

Genel İşlem Koşulları

Genel işlem koşulları Türk Borçlar Kanunu m. 20-25 hükümleri arasında düzenlenmiştir. TBK m. 20 hükmüne göre “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin,  ileride  çok  sayıdaki  benzer  sözleşmede  kullanmak  amacıyla,  önceden,  tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz”.

Bir sözleşme hükmünün genel işlem şartı sayılması için, çok sayıda benzer sözleşmede kullanılmak üzere hazırlanmış olması gerekir. Önceden hazırlanmış olan bu sözleşmelerinin birbirinin aynı olması gerekli değildir. Yine, genel işlem şartının sözleşme metninde ya da ekinde yer alması da önem taşımaz.

Genel işlem koşullarının önceden tek taraflı olarak hazırlanmış olması gerekir. Karşı tarafın pazarlık yapma imkânına sahip olduğu koşullar genel işlem koşulu sayılmaz. Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bir hükümle bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin anlaşmalar da, tek başına, onları genel işlem koşulu  olmaktan  çıkarmaz.  Karşı  tarafın  gerçekten  bir  tartışma  imkânına,  pazarlık gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Genel işlem koşulları yargı denetimine tabidir. Bu denetim, yürürlük, yorum ve içerik denetimi olmak üzere üç şekilde yapılır. Yürürlük denetimi ile genel işlem koşulunun sözleşme içeriği haline gelip gelmediği denetlenir. Karşı tarafın genel işlem koşulu kullanıldığına dair bilgi sahibi olması ya da bilgilendirilmesi gerekir. Kanunda yürürlük denetiminin yaptırımı yazılmamış sayılma olarak ifade edilmiştir. Doktrinde bu ifade ile kastedilenin kesin hükümsüzlük olduğu belirtilmektedir. Ancak bu hüküm dışındaki diğer sözleşme  hükümleri  geçerliliğini  korur.  Ayrıca  sözleşmenin  niteliğine  ve  işin  özelliğine yabancı olan koşullar da kesin hükümsüz sayılacaktır. Bu durumda sözleşmeyi hazırlayan tarafın sözleşmenin olağan ve normal amacı ile ilgili olmayan koşulları karşı tarafa kabul etmesi  önlenmeye  çalışılmaktadır.  Bu  tür  koşullara  sürpriz  koşullar  da  denmektedir.  İçerik denetiminde genel işlem koşullarının, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte bir hüküm olup olmadığı değerlendirilir.

TBK  m.  23  hükmüne  göre,  “Genel  işlem  koşullarında  yer  alan  bir  hüküm,  açık  ve anlaşılır  değilse  veya  birden  çok  anlama  geliyorsa,  düzenleyenin  aleyhine  ve  karşı  tarafın lehine yorumlanır”. Genel işleme şartının yorumunda tereddüt söz konusu ise, kaleme alan aleyhine yorum tercih edilmelidir. Hüküm kesin hükümsüz sayılmadan önce, hükmün kaleme alan aleyhine yorumlanmasıyla ayakta tutulmaya çalışılması gereklidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında