1. Ana Sayfa
 2. 1.Sınıf

Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi Şartları ve Sonuçları

Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi Şartları ve Sonuçları
1

ŞARTLARI:

 1. Evlat edinilen kişi ergin ya da kısıtlı olacak.
 2. Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatı olacak.
 3. Evlat edinilen (evlatlık) evliyse onun eşinin izni
 4. Kanunda sayılan, aşağıdaki hallerden biri gerçekleşmiş olacak:
 • Evlat edinilecek kişi, bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından 5 yıl bakılmış olmalıdır.
 • Evlat edinilecek ergin ya da kısıtlı; küçükken evlat edinen tarafından 5 yıl süreyle bakılıp eğitilmiş olacak.
 • Evlat edinilenin en az 5 yıldan beri evlat edinmek isteyen kişi ile birlikte yaşıyor olacak ve buna ek haklı sebepler var olacak.

BU ŞARTLARA EK OLARAK; KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE DAİR KURALLAR BURADA KIYASEN UYGULANACAKTIR. YANİ;

 • Evlat edinmenin evlatlığın yararına olması
 • Evli kişilerde uygulanan evlat edinme kuralları
 • Evli olmayanın tek başına 30+ ise evlat edinebilmesi
 • Evlatlıkla evlat edinen arası 18 yaş farkı kuralı
 • Evlat edinilenin rızasının aranması
 • Kısıtlı ise vesayet dairesinin izni
 • Ana babanın rızasına ilişkin hükümler ve istisnaları.

ERGİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNDE DE UYGULANACAKTIR…

EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN SONUÇLARI

 • Evlatlık – evlat edinen arası soybağı kurulur.
 • Ana-babaya ait hak ve yükümlülükler evlat edene geçer. (Çocukla kişisel ilişki kurulması, velayet, çocuğun bakımı, eğitimi, temsil edilmesi, çocuk mallarının yönetimi vs…)
 • Evlatlık ile evlat edinen ve yakınları arasında evlenme yasakları işlemeye başlar
 • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
 • Evlatlık, evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen, isterse yeni bir ad verebilir.

EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ:

Kural: Evlat edinme ancak mahkeme kararıyla yapılabildiği gibi, sona ermesi de ancak mahkemeye iptal davası açmayla olabilir.

İPTAL SEBEBİ OLARAK NE ÖNE SÜRÜLEBİLİR?
 • Ya emredici hükümlere aykırılık olacak.
 • Veyahut rızası gereken birilerinin rızası eksik olacak.
İPTAL DAVASI İÇİN SÜRELER?
 • İptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl,
 • Her halükarda evlat edinmeden itibaren 5 yıl içinde iptal davasının açılması gerekir.

Medeni Hukuk Bazı Ders Özetleri

Medeni Hukuk Tüm Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorumla-Yargı Dağıt