1. Ana Sayfa
  2. İdari Yargılama Hukuku

“Yargılama faaliyeti” ve “yargı faaliyeti” ayrımı

“Yargılama faaliyeti” ve “yargı faaliyeti” ayrımı

“Yargılama faaliyeti” ve “yargı faaliyeti” terimleri, hukuk sistemlerinde sıklıkla kullanılan ancak genellikle birbirleriyle karıştırılan kavramlardır. Bu makalede, Türkiye hukukuna göre bu iki terimin ne anlama geldiği ve aralarındaki ayrımın ne olduğu açıklanacaktır.

Yargılama faaliyeti, adli bir sürecin yürütülmesi anlamına gelir. Bu süreçte, bir hukuki sorunun çözülmesi veya bir suçun yargılanması için gerekli olan tüm adımlar atılır. Yargılama faaliyeti, mahkemelerde gerçekleştirilen duruşmalar, tanıkların ifade vermesi, delillerin sunulması, avukatların savunma yapması gibi işlemleri içerir. Bu süreçte, hukuki konuların incelenmesi, kanunların yorumlanması ve uygulanması gibi yargısal kararlar verilir.

Yargı faaliyeti ise yargılama faaliyetinin daha geniş bir kapsamını ifade eder. Yargı faaliyeti, yargılama faaliyetinin yanı sıra yargı organlarının diğer görevlerini de içerir. Bu görevler arasında yasaların yorumlanması, hukuki düzenlemelerin yapılması, mahkemelerin oluşturulması, yargıç ve savcıların atanması gibi işlemler bulunur. Yargı faaliyeti, hukuk devletinin temel prensiplerinden biri olan adil yargılanma hakkının sağlanması için önemlidir.

Yargılama faaliyeti ile yargı faaliyeti arasındaki ayrım, yargılama faaliyetinin sadece adli sürecin yürütülmesiyle ilgili işlemleri içermesine karşın, yargı faaliyetinin daha geniş bir perspektife sahip olmasıdır. Yargı faaliyeti, hukukun genel ilkelerinin uygulanması, hukuki sorunların çözülmesi ve hukuk düzeninin sağlanması gibi daha geniş bir amaca hizmet eder.

Türkiye hukukunda yargılama faaliyeti ve yargı faaliyeti, anayasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Anayasa, yargı organlarının görev ve yetkilerini belirlerken, yargılama faaliyetinin nasıl yürütüleceğine dair kuralları da içerir. Bu kurallar, adil yargılanma hakkının korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması amacıyla belirlenir.

Sonuç olarak, “yargılama faaliyeti” ve “yargı faaliyeti” terimleri, hukuk sistemlerinde farklı anlamlara sahip olan kavramlardır. Yargılama faaliyeti, adli sürecin yürütülmesini ifade ederken, yargı faaliyeti daha geniş bir perspektife sahip olup, hukukun genel ilkelerinin uygulanması ve hukuk düzeninin sağlanmasıyla ilgilidir. Türkiye hukukunda bu iki terim, anayasa ve diğer yasal düzenlemelerle belirlenen görev ve yetkilerle sınırlıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında