1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized

Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi

Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi

Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi

Tarihi gelişimi incelemek için iki şekilde ayırmak gerekir: Birincisi, Batı demokrasilerinde verginin gelişimi; ikincisi ise, Osmanlıda verginin gelişimi.

Batı Demokrasilerinde Verginin Gelişimi

Tarihte krala karşı ilk halk hareketleri kralın vergilendir- me yetkisine karşı yapılmıştır.Bu ayaklanmanın sonucunda Magna Carta Libertatum(1215) imzalanarak kralın klise ve aristokrat sınıfa karşı vergilendirme yetkisi sınırlandırılmıştır. Ayaklanma bu sonucu dolayısıyla halkın değil, aristokrasi ve klisenin ayaklanması olarak kabul edilir. Diğer dönüm noktaları

-1689 Haklar Bildirgesi
-1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Türkiye’de Verginin Gelişimi

Vergi sistemi, Osmanlı’da Şer’i Vergiler ve Örf’i Vergiler olarak ikiye ayrılmıştır. Tımar,

İltizam ve Ayanların vergi tahsilinde aracılık yapması.

Tanzimat Döneminde, Gülhane Hattı Hümayun.

Daha sonra, 1876 Kanun-i Esasi ile vergi alma yetkisi sınırlandırılmıştır.

  • 1881 Muharrem Kararnamesi ve Sevr Antlaşması
  • 1921 Anayasası ile yetkiler meclise bırakılmıştır.
  • 1923 Lozan Antlaşması ile mali bağımsızlık tamamen kazanılmıştır.
  • 1924 Anayasası ile vergide kanunilik prensibi getirilmiştir. Federal Alman Yasaları örnek alınarak düzenlenmiştir.
  • 1940’da en önemli vergi reformu Gelir Vergisi getirilmiştir.
  • 1980 İhtilali sonrası KDV kabul edilerek, gider de vergilendirilmiştir.
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında