1. Ana Sayfa
  2. Eşya Hukuku

Tescilsiz Kazanma Nedir?

Tescilsiz Kazanma Nedir?

Tescilsiz kazanma

Tescilsiz kazanma ayni hakkın tapu kütüğü dışında kazanıldığı hallerdir. Miras bırakan öldüğü anda, hem hakları hem borçları üzerinde külli halefiyet durumda, doğrudan doğruya külli halef ziliyet olur. Eğer ziliyet olmazlarsa bu mallar sahipsiz mal olur.

Burada hukuki sebep olmadan tescil olmadığını söylemiştik. Burada ise hukuki sebep mirasçılık belgesidir. Miras bırakanın adı terkin edilir. Mirascıların adı yazılır. 2 şart gereklidir.

1-) tescil talebinde bulunulması: Malikin tescil talebini yazılı yapması gerekir. Tapu kütüğünde malik olarak gözüken ama gerçekte ayni hak sahibi olmayan kişi bir işlem yaparsa, sicile güven ilkesi işleyebilir. Mirasçılar isimlerini tapu kütüğüne yazdırmaları için temsilcilerini muhakkak özel yetki vermesi gerekir. Noterlik kanunu gereği bu temsil şekli noterden düzenlenen vekaletname şeklinde olmalıdır.

2-) istem yetkisinin ve hukuki sebebin belgelendirilmesi

Belgelendirme: istem yetkisinin belgelendirilmesinden kasıt, kim istem yetkisine sahip ise bunu belgelendirmesi gerekir. Belgelendirmeden

1-) Kütükte o kişinin adının yazması 2-) o kişinin o kişi olduğunu kanıtlamasını anlamamız gerekir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında