1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

Hukuk Devleti Nasıl Olunur?

Hukuk Devleti Nasıl Olunur?

Hukuk Devletinin Gerekleri Nelerdir?

Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmış olması: Temel hak ve hürriyetler, kolayca değiştirilemeyen anayasalara eklenebilirler. İdarenin keyfi tutum ve davranışlarını engellemek için temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla belirtilen hallerde kanundan aldığı yetkiye dayanarak sınırlanabilmeleri gerekir.

Kanunların anayasa uygunluğunun yargısal denetimi: Kanunların anayasaya uygunluğunun bağımsız ve tarafsız bir yargı organı tarafından denetlenmesi gerekir.

Kanuni idare ilkesi: En geniş anlamıyla, İdareye ve faaliyetlerine kanunun egemen olmasıdır. Ay.m.8: “Yürütme yetkisi ve görevi, … kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”

Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi: Devlet faaliyetlerinin (=idari faaliyetlerin) yönetilenler tarafından önceden belli ölçüde görülebilir olmasıdır.

İdarenin yargısal denetimi: İdarenin faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygunluğunun yargı denetimine tabi tutulmasıdır. Ay.m.125/I: “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.”

Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi: Mahkemelerin bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tam anlamıyla sağlanmış olması gerekir.

İdarenin mali sorumluluğu: Ay.m.125/son: “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.”

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında