adil yargılanma hakkı

A

Adil Yargılanma Hakkı

-

Adil yargılanma hakkı: Herkesin gerek medenî hak ve yükümlülükleri ile ilgili çekişmeler gerek ceza hukuku alanında kendisine karşı isnat edilen suçlamalar hakkında karar verecek olan…