Anayasa Mahkemesi Nedir? Ne Tür Denetim Yapar? Hangi Ülkelerde Vardır?

Anayasa mahkemesi birincil olarak anayasal hukukla uğraşan yüksek mahkemedir. Temel yetkisi, işleme sokulması düşünülen veya işleme sokulan yasaların, veya bazı temel yasama

Devam

Negatif ve Pozitif Haklar Arasındaki Farklar

İnsan hakları dahilinde, bazı filozoflar ve politik bilim insanları, negatif haklar ve pozitif haklar arasındaki farkları belirlemişlerdir. Bu görüşe göre, pozitif hak, kişinin, birisi için bir

Devam

Avrupa Sosyal Şartı Nedir? Türkiye’nin Çekinceleri

Avrupa Sosyal Şartı 1961 yılında Torino’da imzaya açılan ve 1965 yılında uygulamaya konulan, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin ve bu “şartnameyi” imzalayan devletlerin uymayı

Devam

Uluslararası Ceza Mahkemesi Nedir? Ne Zaman Kuruldu? Kimler Yargılanabilir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. 1 Temmuz

Devam

Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir?

“Kadının beyanı esastır“, cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunun kabul edilerek soruşturmanın başlatılması ve ifadenin delil olarak

Devam

Masumiyet Karinesi Nedir? Suçsuzluk Karinesi (presumption of innocence)

Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi veya uluslararası hukuk terimi olarak presumption of innocence; suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini. Evrensel hukuk kurallarına göre,

Devam