1. Ana Sayfa
  2. 1.Sınıf

Pozitif Hukuk – Doğal Hukuk Ayrımı

Pozitif Hukuk – Doğal Hukuk Ayrımı
+ -

HUKUK SÖZCÜĞÜNÜN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI

A. POZİTİF(MÜSPET) HUKUK

  •  Belli bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk, pozitif hukuk olarak adlandırılmaktadır.
  •  Pozitif hukuk “olması gereken” hukuku değil “olan” hukuku belirttiği için “ideal hukuk”tan ayrılır.
  •  Anayasa, yasa, tüzük, yargısal içtihatlar olduğu gibi, örf ve adetler de bu kapsamdadır.
  •  Pozitif hukukun geliştirilip en iyi hale getirebilmek için gerekirse ideal hukuktan, hukuk tarihinden ve diğer ülkelerin pozitif hukuklarından yararlanmak zorunlu olabilir.

B. DOĞAL(İDEAL – TABİİ) HUKUK

  •  Belli bir ülkede belli bir zamanda uygulanmakta olan kurallardan bağımsız olarak, soyut düzeyde, toplumun gereksinmelerini en iyi biçimde karşılayacak, adalete en uygun hukuk sistemine ideal hukuk denilmektedir
  •  İdeal hukuka göre her yerde, her zaman egemen olması gereken, değişmez ve evrensel nitelikte kurallar vardır.
  •  Adaleti en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuktur.
  •  Pozitif hukukun olan hukuk (lege lata) diye adlandırılmasına karşılık, ideal hukuka olması gereken hukuk (lege ferenda) denilir
  •  En mükemmel, ideale uygun olan hukuku sağlamaya çalışır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında