1. Ana Sayfa
  2. Ders Özetleri

Muhasebede Hesap İşlemine Dair Kavramlar

Muhasebede Hesap İşlemine Dair Kavramlar
+ -

HESAPLARA İLİŞKİN KAVRAMLAR

Hesabın Borç Tarafı: hesap çizelgesinin (Hesabın) sol tarafınI ifade eder.

Hesabın Alacak Tarafı: hesap çizelgesinin (Hesabın) sağ tarafını ifade eder.

Hesabın Borçlandırılması : Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın, herhangi bir hesabın sol tarafına, “borç tarafına”, kayıt yapma işlemine “hesabı borçlandırmak” denir. Muhasebe işlemleri sırasında parayı alan hesap daima borçludur.

Hesabın Alacaklandırılması : Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın, herhangi bir hesabın sağ tarafına, “alacak tarafına”, kayıt yapma işlemine “hesabı alacaklandırmak” denir. Muhasebe işlemleri sırasında parayı veren hesap daima borçludur.

Hesabın Açılması : Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez yazılmasına hesap açmak denir.

Hesabın Kapalı Olması : Hesap kalan vermez ise, yani borç ve alacak toplamları birbirine eşit olduğunda “hesap kapanmıştır” veya “hesap kapalıdır” şeklinde ifade edilir.

Hesap Kalanı (bakiyesi): Bir hesabın borç ve alacak taraflarının toplamları arasındaki fark, “kalan” veya “bakiye”olarak ifade edilir. Borç tarafının toplamının alacak tarafının toplamından fazla olması durumunda “borç kalanı”ndan, alacak tarafının toplamının borç tarafının toplamından fazla olması durumunda “alacak kalanı” ndan söz edilir. Hesaplar çalışma karakterlerine göre kalan verir. Örneğin bir aktif hesap kalan verecekse bu kalan hesabın açıldığı tarafından olur ve hesap “borç kalanı vermiştir” denir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında