1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Genel)

İsimli Sözleşmeler – İsimsiz Sözleşmeler / Borçlar Hukuku


Kanunla Düzenlenmiş Olup Olmamaları Göre Borç Sözleşmeleri

1. İsimli sözleşmeler

Kanunda düzenlenmiş borç sözleşmeleridir. Tipik sözleşmeler de denir. İş hayatında en çok rastlanan sözleşmelerdir. Sadece isminin kanunda geçmesi yetmez, zamanaşımı edimleri, müeyyideler vb. birçok konunun belirtilmiş olması gerekir, unsurları, şartları, sonuçları ihtiva etmelidir.

2. İsimsiz sözleşmeler

TBK özel borç ilişkileri kısmında veya özel bir kanunda düzenlenmemiş olan sözleşmelere denir. İkiye ayrılır. Karma sözleşmeler ve kendine özgü sözleşmeler

Karma sözleşmeler: Tarafların kanunda düzenlenmiş isimli sözleşme tiplerinden iki veya daha fazlasının içerdiği unsurları, özellikle asli edimleri, kanunun öngörmediği bir biçimde kısmen veya tamamen bir araya getirdikleri sözleşmelerdir. Dörde ayrılır:

a. Çift tipli karma sözleşmeler: Yasada düzenlenmiş iki tipik sözleşmenin asli edimlerinin kanunda öngörülmeyen bir biçimde taraflarca karşılıklı olarak yüklenilmesiyle meydana getirilen sözleşmelerdir. Kapıcılık sözleşmesi hizmet ve kira sözleşmesini içerir.

b. Kombine sözleşmeler: Taraftardan hiç olmazsa birisi, yasada düzenlenmiş iki veya daha çok isimli sözleşmeye ait asli edimleri üstlenirken, diğer tarafın para ödeme borcu altına girdiği sözleşmelerdir. Pansiyon, otelcilik, yatılı okul veya hastaneye kabul sözleşmesi örnek olarak gösterilebilir.

Pansiyon sözleşmesinde kira (oda verme), satış (yemek verme), hizmet (oda temizliği) sözleşmesi pansiyon sahibinin üstlendiği edimlerdir, müşterinin yüklendiği asli edim ise para ödemektir.

c. Eklemli karma sözleşmeler: Yasada düzenlenmiş çeşitli sözleşme tiplerine ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmelerdir. (Karma bağışlama)

d. Kendisine yabancı yan edimleri ihtiva eden sözleşmeler

Kendine özgü yapısı olan sözleşmeler: Taraflar kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin unsurlarını
içermeyen, bunlar dışında kendilerinin öngördükleri yeni unsurları yeni bir sözleşme yaratmak amacıyla bir bütünlük içinde bir araya getirirler.

Bileşik sözleşmeler: İki veya daha çok bağımsız sözleşmenin tarafların anlaşmaları ile bu niteliklerini koruyarak kanunun öngörmediği bir biçimde aynı sözleşme içinde varlık ve geçerliklerini birbirine bağlı olacak şekilde bir araya getirilmesiyle meydana gelen sözleşmeye denir. Birahaneyi kiraya vermek ama biraların kendi şirketinden satın alınması şartıyla.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorumla-Yargı Dağıt

Bu yazının yorum fonksiyonları kapatılmıştır.

Yorumlar (1)