1. Anasayfa
 2. Uncategorized

İcra-İflas Hukukunda İflasın Ertelenmesi

İcra-İflas Hukukunda İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

Borca batık bir sermaye şirketinin veya kooperatifin sunduğu bir iyileştirme projesinin uygulanması suretiyle iflastan kurtulmasını önleyen yoldur(Banka ve sigorta şirketi hariç).

Borçlunun muamele merkezi yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir.

Sermaye şirketlerinin veya kooperatiflerin bu yola başvurabilmesi için öncelikle hakkında bir iflas takibi yapılıyor olması ya da kendisi veyahut alacaklısı tarafından borca batık olduğunun bildirilmiş olması gerekir. Bunlar yoksa tek başına bu yola gidilmesi aynı zamanda borca batıklık bildirimi anlamına da gelir.

İlk seferde azami 1 yıl süreyle verilebilir. En fazla 4 yıl uzatılabilir toplam 5 yıldır. Uzatma kararı için kayyımın, şirketin veya alacaklının talebi şarttır mahkeme re’sen veremez.

Erteleme kararı bir ara karardır ve erteleme kararı da aynen iflas kararı gibi ilan edilir. Erteleme kararı ara karar olmasına rağmen temyiz edilebilir. Mahkeme iflasın ertelenmesi kararı ile birlikte bir kayyım atar ve denetler. Mahkeme şirketin yönetimini tamamen bu kayyıma devredebileceği gibi işlemlerini kayyımın onayına tabi kılmakla da yetinebilir.

İflasın ertelenmesi alacakları muaccel hale getirmez ve faiz istenemez. Erteleme süresince bir takip işlemi ile kesilmiş olan zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

Bu süreç içerisinde borçlunun malvarlığı üzerinde yaptığı tasarruf işlemleri alacaklılara zarar verdiği ölçüde geçersizdir.

İflasın ertelenmesinin bir alacaklı tarafından istenmesi halinde mahkeme şirkete bir iyileştirme projesi sunması için süre verir sunulmaz.

Olağanüstü mühletten yararlanmış olan borçlu bu mühletin bittiği tarihten itibaren 1 yıl için ertelemeden yararlanamaz. Ertelemeden yararlanan bir şirkete de erteleme süresinin bitiminden itibaren 1 yıl için bu olağanüstü mühletten yararlanamaz.

İflasın ertelenmesi talebinin reddi kararı da iflasın ertelenmesi kararı da 10 gün içinde temyiz edilebilir.

Şartları;

• Şirket borca batık olmalıdır.

• Bir iyileştirme projesi bulunmalıdır.

• Olağanüstü mühletten yararlanılmamış olmalıdır.

• Gerekli giderler ödenmiş olmalıdır.

• İflasın ertlenmesi talep edilmiş olmalıdır.

Talep edebilecekler;

• Alacaklı

• Tasfiye memuru

• Yönetim kurulu çoğunlukla karar vererek.,

Sonuçları;

İflasın ertelenmesi kararı verilirse davalara etkisi olmaz fakat 6183 sayılı yasa dahil hiçbir takip yapılamaz, başlamış olan takipler durur. Ancak şu takiplere devam edilir;

• Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipler (muhafaza tedbiri alınamaz ve satış yapılamaz)

• İmtiyazlı alacaklıların birinci sırasındaki alacaklar (işçi, nafaka ve işverenin işe ilişkin bazı borçları)

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.