Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü

TMK Md. 3 – İyiniyet

Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

Eski Medeni Hukuk döneminde doktrinde objektif ve sübjektif hüsnüniyetten bahsedilmiştir:

a) Objektif Hüsnüniyet: Gerçekten burada, bir şeyi bilmeme biçimindeki zihinsel bir durum değil, dışa vuran bir davranış doğru hareket etme durumu kastedilmektedir. Toplumun benimsediği görüş ve düşüncelere uygun düşecek temel ilkelerdir. Bir başka ifadeyle hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüst davranmayı ifade eder.

b) Sübjektif Hüsnüniyet: İnsanın zihninin belli bir durumunu belirleyen öznel hüsnüniyet, olumsuz bir içeriğe sahiptir. Bir hakkın kazanılmasına engel olan bir hususu, o hakkı edinmek isteyen kişinin bilmemesi veya bilmesinin gerekmemesi anlamını taşır. Başka bir ifadeyle bir hakkın kazanılmasında veya daha geniş bir ifadeyle bir hukuki etkinin, sonucun meydana gelmesinde buna ait bir engeli bilmemeyi ve bilebilecek durumda olmamayı ifade eder.

İyiniyetin Özellikleri

Yine de iyiniyet hakların kullanılması ve borçların ifasında bir davranış kuralı rolünü oynadığında objektif bir ölçü,

Bir kimsenin bir hukuki sonucun gerçekleşmesine engel teşkil eden durumun farkında olmadan hareket etmiş olması anlamında kullanıldığı zaman, o kimsenin iç durumunu esas aldığından sübjektif bir nitelik arz eder.

İyiniyet bir kimsenin iyiniyetli olmaması halinde karşılaşacağı bazı hukuki sonuçlardan korunmasını ve normalde o kişi için söz konusu olması gereken hukuki sonucun değişmesini sağlar.

Genel olarak iyiniyetle hak kazanmak her zaman mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, iyiniyetli kimse her zaman korunmamaktadır.

İyiniyet ancak kanun tarafından öngörülen hallerde ve kanunun öngördüğü ölçüde koruyucu etki sağlamaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.