1. Ana Sayfa
 2. 4.Sınıf

Hacizde Taksitlendirme – Haciz Yerine Ödeme

Hacizde Taksitlendirme – Haciz Yerine Ödeme
+ -

HACİZDE TAKSİTLENDİRME

I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme

 •  Kanunda açıkça düzenlenmemiştir ancak, İİK m. 78 ve 340’dan çıkarılır.
 • Alacaklı ile borçlunun anlaşması ön şarttır.
 •  Dolayısı ile de alacaklının mutlaka kabulü gerekmektedir.
 •  Taraflar taksit sözleşmesinin içeriğini dilediği gibi düzenleme yetkisine sahiptir.
 •  Yapılmış olan taksit sözleşmesi devam ettiği sürece haciz isteme süreleri işlemez.
 •  Borçlu bu taksit sözleşmesinin hükümlerine uymuyorsa 340.maddeye göre cezalandırılır.

II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme;

 • Kabul olmasa bile kanundaki şartlar varsa borçlu borcunu taksitle ödeyebilir.
 • Bu durumda alacaklının kabulü aranmaz. Ancak bu kabulün aranmadığı durum borçlunun borcu 111. maddedeki şartlar çerçevesinde ödemesi halindedir. Yoksa bu şartlar dışında bir taksitlendirme için yine alacaklının kabulü gerekmektedir.

111. maddedeki şartlar;

 •  Borçlunun borca yetecek kadar malı haczedilmiş olmalıdır.
 •  Taksitlendirme talebi satış talebinden önce gerçekleşmelidir.
 •  Her taksit borcun 1/4′ ünden az olmamalıdır.
 •  İlk taksit peşin kalanı 3 ay içinde ödenmelidir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında