1. Ana Sayfa
  2. Miras Hukuku

Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı Nasıl Olur?

Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı Nasıl Olur?
old paper roll inside treasure chest on wooden background

Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı

Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığının Koşulları

Evlatlık ve altsoyu, kendisini evlat edinene birinci zümre mirasçısı olarak mirasçı olabilmektedir. Evlatlığın mirasçı olabilmesi için evlatlık ilişkisinin ölüm anında geçerli bir şekilde kurulmuş ve halen devam ediyor olması gerekir. Bu anlamda mirasbırakanın ölümü anında henüz evlat edinme tamamlanmamışsa evlatlık ve altsoyu mirasçı olamaz.
Birinci zümre mirasçısı olması hasebiyle, evlatlık ve onun altsoyu, saklı paylı mirasçılardır.

Yine birinci zümreye dâhil olması nedeniyle, tek başına bile olsa sonraki zümredeki mirasçıların mirasçılığını engeller.

Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığının Özellikleri

Evlatlık, altsoy gibi kabul edilerek birinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olsa da, onun mirasçılığının bir takım özellikleri vardır.

i) Evlatlık, evlat edinenin birinci zümre kanuni mirasçısıdır.

Evlatlık ve altsoyu, kan hısımı olmamasına rağmen zümreye dâhildir. Evlatlık ve altsoyu, mirasbırakanın kan hısmı olan altsoyu gibi mirasçı olur. Evlatlığın evlat edinenden önce ölmesi halinde; onun altsoyu, kök içinde halefiyet esasına göre evlatlığın yerine geçer.

ii) Evlatlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı tek yönlüdür.

MK.m.500 hükmü uyarınca evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin yasal mirasçısıdır fakat evlat edinen, evlatlığın ve altsoyunun yasal mirasçısı olamaz.

iii) Evlatlık ve altsoyu sadece evlat edinene mirasçı olabilir.

Evlatlık ve altsoyu, sadece evlat edinenin mirasçısı olup evlat edinenin kan hısımlarının mirasçısı değildir. Zira evlatlık bağı, yalnızca bu ikisi arasında bir hısımlık ilişkisi doğurmaktadır. Bir başka deyişle evlatlık ve altsoyu evlat edinene halef olamaz.

Örneğin evlatlık, evlat edinenin ana ve babasına mirasçı olamaz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki evlatlık ile evlat edinenin kan hısımları arasında ayrıca kan hısımlığına dayanan bir hısımlık varsa bu ilişkiden kaynaklanan mirasçılık söz konusu olabilir. Örneğin bir kimse kardeşinin çocuğunu evlat edinirse evlatlık, evlat edinenin kardeşine mirasçı olabilir.

iv) Evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin kanuni mirasçısı olduğu gibi, kendi kan hısımlarının da mirasçısıdır.

Evlatlık ilişkisi evlatlık ve altsoyunun kendi kan hısımlarına mirasçılığını engellemez. Bir başka deyişle evlatlık ve altsoyu hem evlat edinene hem de kendi kan hısımlarına mirasçı olabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında