Vergilerin Yargısal Denetimi Nasıl Olur?
  1. Ana Sayfa
  2. Vergi Hukuku

Vergilerin Yargısal Denetimi Nasıl Olur?

Vergilerin Yargısal Denetimi

Vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerde vergi mükellef ve sorumlularının hukuki durumlarının korunması önem taşımaktadır. Bu aşamada yapılan işlemlerin denetlenmesi gündeme gelmektedir. Yapılan denetimin bir yönü idari denetim iken diğer yönü yargısal denetimdir.

Tarihsel süreç içinde yargı kolları ve usulleri farklılık göstermezken kamu hizmetlerindeki ve devletin görevlerindeki gelişmelerle birlikte devlet ve bireyler arasındaki uyuşmazlıklar da çeşitlilik göstermiştir. Bu nedenle yargısal alanda anayasa yargısı, idari yargı vb. alanda bağımsız yargı alanları bulunmaktadır.

Türk vergi hukukunda uyuşmazlıkların çözümü için idari çözüm yolları dışında düzenlenmiş olan ikinci çözüm yolu yargısal çözümdür. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde idari yargıda çözüm esası kabul edilmiştir. Bu çözüm yolunda davalı ve davacı arasındaki uyuşmazlık ‘çekişme’ yargı organının işlemi ile çözüme ulaştırılmaktadır. Bu çözüm yolu ile idarenin yargısal denetimi de gerçekleştirilmek suretiyle vergilendirme işlemlerinde kanuna uygunluk sağlanarak vergilerin kanunilik ilkesi de sağlanmış olmaktadır.

Hukuk devleti olmanın temel unsurları arasında yer alan idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olma ilkesinin yani Anayasa’nın 125. maddesinin uygulanmasıdır.

Anayasa’nın 125. maddesinde; “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” denilerek idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğu ve idarenin işlem ve eylemlerinden etkilenen kişilerin dava açma haklarının anayasal güvence altına alındığı görülmektedir.

İdari yargı alanında yer alan vergi yargısı bu anlamda, idarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetimini gerçekleştirmedir. Bu anlamda Anayasa’nın 125. maddesi kapsamında idarenin işlem ve eylemlerinden etkilenen kişiler bu işlemlere karşı dava açma hakkında sahip olmaktadırlar. Vergilerin yargısal denetimi vergi yargı mercileri (ve sayıştay) tarafından yapılmaktadır. Sayıştay’ın ise kamu gelirleri konusunda, sınırlı ve dolaylı bir denetim görevi bulunmaktadır.

Vergi yargılamasıyla, vergi yargısına gelen uyuşmazlıkla ilgili kesin hüküm verilinceye kazanç geçen süreçte uygulanacak usul, vergi yargısının kuruluşu, işleyişi ile ilgili kuralların da anlaşılması gerekmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında