Esas Sermayenin Azaltılması ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Esas Sermayenin Azaltılması

Bu usul kayıtlı sermaye sisteminde de uygulanabilir.

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. Bir anonim şirketin sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri yeniden ödenecek yeni paylar çıkarması sermayenin tamamlanmasıdır. Eğer böyle bir usul izlenmeyecekse, sermayenin indirilmesi gerekir. Bunun için Genel Kurulda bu konuda karar alınması ve ana sözleşme değişikliği yapılması gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin prosedür burada da uygulanır. Ayrıca çağrı mektuplarında sermaye azaltılmasının gerekçesi ve sermaye azaltımında izlenecek usul anlatılır. Son olarak Yönetim Kurulunun bir rapor hazırlaması ve bu hususları açıklaması istenir. Bu rapor Genel Kurul onayına sunulur.

Esas sermaye 50.000 TL’nin altına inemez. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun esas sermayenin azaltılması kararını alacaklılara ilan eder. Alacaklılar bu alacakların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilir. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir. Bu çağrılardan sonra sermaye azaltım kararı uygulanabilir. Alacaklılar, süre sona ermeden veya alacaklar teminat altına alınmadan yapılan azaltımın iptalini dava edebilirler.

Daha sonra paylar itfa edilebilir veya payların itibari değerleri indirilebilir. Eşitlik ilkesine uyulması fiilen mümkün olmuyorsa payların itfa edilmesi yoluna başvurulamaz.

Bundan sonra azaltılmış esas sermaye tescil ve ilan edilebilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.