Totaliter ve Otoriter Rejim Özellikleri

Totaliter Rejim Özellikleri

– Total – Bütün
– Bütüncül tekçi bir yöntemdir.
– İktidarın bir hesap verme durumu yoktur.
– Rejim değişikliği ile iktidardan ayrılabilirler.

Totaliter Rejimin 3 temel özelliği vardır.

1- Total bir kontroldür
2- Belirli bir ideoloji dahilinde beyin yıkamadır.
3- Lider veya parti kültürüdür.

– Modern bir olgudur.
– Klasik dönemdeki despotluk ile modern dönemdeki totaliter rejim arasındaki fark denetimdir. 1990’da Berlin Duvarının yıkılmasıyla önemini etki alanını kaybetmiş bir rejimdir. 1917’de Lenin Rusya yönetimi ile başlar.

Totaliter rejimin 6 özelliği vardır(Sağ sol farketmeksizin(Sağ:-Faşizm, Nazizm ve Sol: Komünizm));

1- Her şeyi kuşatan bir ideoloji
2- Tek Parti- tartışmasız lider
3- Şiddet (kitle üzerinde kullanılan) organize terör
4- Kitle iletişim araçlarında tekel
5- Silahlarda tekel
6- Ekonomide tekel(*** Ekonomi, kontrollü ekonomi)

Otoriter Rejim Özellikleri;

1- Sınırlı bir çoğulculuk(Totaliter farklı)
2- Kendine özgü bir zihniyet
3- Düşük siyasi mobilizasyon
4- Lider ve küçük grup iktidarı
– Halka karşı bir güvensizlik duyarlar. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırlar. Aama totaliter rejim seviyesinde değildir.
– Kısmi bir halk desteğine dayanabilir. Totaliter rejimlerde ise bu yok denecek kadar azdır.
– İdeolojik bir dayanakları yoktur.
– Bazen seçim gibi demokratik yöntemlere başvurabilirler.
– Bireylerin sınırlı hakları vardır.
– Din önemli bir meşruiyet kaynağıdır. Moder zamanda önemini yitirmiştir.
– Türkiye’de tek parti yönetimi 1924- 1945 yılları arasında uygulanmıştır.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz