1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Kesin Hükmün Etkisi / Medeni Usul Hukuku

Kesin Hükmün Etkisi / Medeni Usul Hukuku

Kesin Hükmün Etkisi

Kesin hükmü etkisi nedeniyle, aynı konuda davada etkili olur ve ikinci davanın reddi gerekir. Kesin hüküm nedeniyle ikinci kez dava açılamaması kesin hükmün olumsuz fonksiyonudur. Kesin hükmün varlığı kamu düzenindendir.

Kesin hüküm itirazı olumsuz dava şartı olarak kabul edilmiştir. Kesin hüküm varsa hakim dava şartı eksikliği nedeniyle esasa girmeden ikinci davayı reddetmelidir.

Yerel mahkeme davacının taleplerinden birisi hakkında karar vermez ve karar kesinleşirse, davacı hakkında karar verilmeyen talebi yeniden dava edilebilir.

Medeni usul hukukunda zımni ret kararı kabul edilmemektedir.

Dava sonrasında oluşan vakıalar kesin hükmün kapsamı içinde değildir. Davanın kesinleşmesinden sonra oluşan vakıalar kesin hükümden etkilenmez

Kesin hüküm delil olarak da kullanılır.

Kesin hükümden sonra yeni vakıalara dayanılarak yeni bir dava açılırsa, burada kesin hüküm itirazı ileri sürülemez.  

Özellikle eda ve tespit hükümlerinde kesin hüküm geçmişe etkilidir ve kesin hüküm tarihine kadar olan hukuki durumu kapsar. Bu tarihten sonra kesin hükmün bir etkisi yoktur.

İnşai hükümlerde kural olarak geleceğe yöneliktir.

Kesin hükmün etkisi,  inşai etkiden farklıdır. Kesin hükmün etkisi kural olarak, sadece davanın tarafları hakkından geçerli iken inşai kararlar herkese karşı etkilidir. Bir boşanma davasındaki hüküm inşai etkiye sahiptir yani herkes için hüküm doğurur. Anonim ortaklıklarda genel kurul kararının iptali sadece taraflar hakkında değil tüm pay sahipleri hakkında hüküm doğurur.

 

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında