1. Ana Sayfa
  2. İdari Yargılama Hukuku

İdarenin Denetim Yolları

İdarenin Denetim Yolları

İdarenin Denetimi

1. Yargı Dışı Denetim

Bu tür denetim, idarenin hem hukuk, hem de ihtiyaç açılarından isabetli bir şekilde işlemesine sağlamak amacını güder.

a) Yönetsel(İdari) Denetim: İdare, kendi işleyişini, müfettişler gibi kendi elemanlarıyla denetleyebileceği gibi, idare dışı kuruluşlar eliyle de denetleyebilir. Örneğin: Danıştay’ın Tüzük tasarılarını, bazı imtiyaz sözleşmelerini inceleyerek düşüncesini bildirmesi gibi.

b) Siyasal Denetim: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından veya yerel yönetimin karar organları tarafından yapılan denetimi, siyasal denetim olarak nitelendiririz.

c) Kamuoyu Denetimi: Halk da seçim yolu ile veya özerk yahut özgür kuruluşlar aracılığı ile idarenin işleyişini etkileme olanağına sahiptir.

2. Yargısal Denetim

Yargısal denetim, Hukuk Devleti kavramının bir sonucudur. Diğer denetim usulleri yargısal denetim kadar objektif olmamakta ve hukuka bağlı kalmamaktadır. Uyuşmazlığın tarafsız bir yargı mercii önüne götürülebilmesi, idare edilenlere daha fazla huzur ve güven sağlamaktadır. Hukukumuzda da Anayasa, idarenin eylem ve işlemelerini yargı denetimine bağlamıştır. İdare mahkemeleri ve Danıştay’ın idare uyuşmazlıklarını ve davalarını çözümlemekle görevlendirilmesi bu denetimin bir sonucudur.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında