1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra-İflas Hukukunda Paraların Paylaştırılması

İcra-İflas Hukukunda Paraların Paylaştırılması
+ -

Paraların Paylaştırılması

Alacakların Ödenme Sırası:

• Devletin malın aynından kaynaklanan kamu alacakları (ör: gümrük, emlak vergisi)
• Rehinli malın muhafaza giderleri, satış giderleri – gemi alacaklısı hakkı
• Rehinli alacaklar
• İmtiyazlı alacaklar:

a) 1.sıra
aa) İşçi alacakları
bb) Nafaka alacakları
cc) İşverenin bazı borçları
b) 2.sıra—> Velayet ve vesayetten doğan alacaklar
c) 3.sıra—> Özel kanunlardan doğan imtiyazlı alacaklar
• İmtiyazsız alacaklar.

Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları

1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet

• Sıra cetveli açık değilse,
• İİK’na aykırı ise,
• Kendi sırasına karşı çıkıyorsa;

Alacaklı veya borçlu 7 gün içinde İcra Mahkemesine başvurup şikayet edebilir.

2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz davası

• Maddi hukuk bakımından aykırılık
• Başkasının sırasına
• Başkasının alacağına
• Kendi alacağına karşıysa;

7 gün içinde Genel Mahkemeye sadece alacaklı başvurabilir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında