İcra-İflas Hukukunda Paraların Paylaştırılması

Paraların Paylaştırılması

Alacakların Ödenme Sırası:

• Devletin malın aynından kaynaklanan kamu alacakları (ör: gümrük, emlak vergisi)
• Rehinli malın muhafaza giderleri, satış giderleri – gemi alacaklısı hakkı
• Rehinli alacaklar
• İmtiyazlı alacaklar:

a) 1.sıra
aa) İşçi alacakları
bb) Nafaka alacakları
cc) İşverenin bazı borçları
b) 2.sıra—> Velayet ve vesayetten doğan alacaklar
c) 3.sıra—> Özel kanunlardan doğan imtiyazlı alacaklar
• İmtiyazsız alacaklar.

Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları

1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet

• Sıra cetveli açık değilse,
• İİK’na aykırı ise,
• Kendi sırasına karşı çıkıyorsa;

Alacaklı veya borçlu 7 gün içinde İcra Mahkemesine başvurup şikayet edebilir.

2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz davası

• Maddi hukuk bakımından aykırılık
• Başkasının sırasına
• Başkasının alacağına
• Kendi alacağına karşıysa;

7 gün içinde Genel Mahkemeye sadece alacaklı başvurabilir.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

%d blogcu bunu beğendi: