1. Ana Sayfa
  2. Kısa Hukuki Bilgiler

Hukukun Uygulanması Nedir? Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanma


Hukukun Uygulanması

  Hukukun uygulanması; genel, soyut hukuk kurallarının insan ilişkilerinden doğan sosyal olaylara uygulanmasıdır.

  Ülkemizde hukuku uygulanmasında görevleri anayasada tanımlanan, yürütme ve yasama organlarına karşı bağımsız yargı mercileri görevlidir.

Hukukun Yer Bakımından Uygulanması, kural olarak belli bir devletin sınırları içerisinde ve belli bir devlete mensup vatandaşlara o devletin pozitif hukuk kuralları uygulanır. Peki bir şahıs ait olmadığı bir devlet sınırları içerisinde yaşadığı bir olay neticesinde hangi hukuk kuralı uygulanır? Bu sorunun cevabını bize devletler özel hukuku verir.

Hukukun Zaman Bakımından Uygulanması, bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralları o ülkenin pozitif hukukunu oluşturur. Buradaki vurgu yürürlükte olmak ifadesidir yani geçmişte uygulanan ve ilga olmuş kurallar hukukun uygulanmasında yer bulamazlar.

Hukukun Anlam Bakımından Uygulanması, somut bir olaya uygulanacak olan hukuk kuralının ne anlam ifade ettiğini araştırmak uygulamak hâkimin görevidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında