1. Ana Sayfa
  2. Hukuk Kültür

Hukuk Kuralları Ne Demektir? Neyi İfade Eder?

Hukuk Kuralları Ne Demektir? Neyi İfade Eder?

Hukuk Kuralları

Hukuk kuralları, toplumun genel yararını sağlama amacına yönelik olarak devlet tarafından oluşturulmuş ve ihlalleri yaptırıma bağlanmış kurallardır. Bu kurallara uyulması zorunludur.
Hukuk sözcüğü köken itibarıyla Arapça’da kullanılan ‘hak’ sözcüğünün çoğuludur. Ancak Türkçe’de haklar anlamında değildir. İngilizce’de ‘hak’ için ‘right’, hukuk için ‘law’ sözcükleri kullanılmaktadır.
Hukukun genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte en yaygın tanım, hukuku “egemenin yaptırım tehdidiyle desteklenen buyruğu” olarak tanımlayan 19. yüzyıl pozitif hukuk felsefecisi John Austin’in tanımına dayanmaktadır. Burada geçen “buyruk” terimi, emir ve yasağı içerecek şekilde, bir şeyin yapılması yada yapılmaması gerektiğini kesin olarak bildirerek olması gerek bir durumu ifade eden normatifliği, egemen terimi de devleti işaret etmektedir. Buna göre hukuk “devlet tarafından yapılan ve devlet tarafından yaptırıma bağlanan belli bir ülkede ve belli bir zamanda yürürlükte olan kuralların bütünü” olarak tanımlanabilir. Bu tanım “pozitif hukuk” tanımıdır.

“Doğal hukuk” ise zamana ve mekana bağlı olmadan her dönemde her toplumda geçerli olması gereken kuralları ifade eder. Doğal hukuk adalet düşüncesi üzerine inşa edilmiştir ve “olması gerekeni” yani ideali yansıtır. Devlet tarafından konulan pozitif hukuk ise “olanı” ifade eder ve yürürlükte olduğu sürece geçerlidir. Her zaman değiştirilebilir ve yürürlükten kaldırılabilir. Pozitif hukuk, doğal hukuka yaklaştığı müddetçe ideale yani adalet duygusuna ulaşır. Bununla birlikte doğal hukuk kurallarının ve adaletin neyi ifade ettiği hususunda görüş birliği yoktur.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında