1. Ana Sayfa
  2. Hukuka Giriş

Emredici Hukuk Kurallarının Özellikleri ve Kanunlardan Örnekler

Emredici Hukuk Kurallarının Özellikleri ve Kanunlardan Örnekler
Court gavel,Law theme, mallet of justice
+ -

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI ÖZELLİKLERİ

  • Bu kuralların konuluş amacı kamu düzenini koruma düşüncesine dayanır. Bu kapsamda bu kurallar kamu yararının korunması, genel ahlak ve adabın korunması ile zayıfların korunmasına hizmet ederler.
  • Bu kurallar mevzuatta yazılıdır.
  • Bu kuralların uygulaması zorunludur.
  • Bu kurallar değiştirilemez. Bir başka ifade ile bu kuralların aksi kararlaştırılamaz.

Emredici Hukuk Kurallarına Örnekler

Türk Medeni Kanunu;

Madde 15: Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.

Madde 16: Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.

Madde 124/1: Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

Madde 125: Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında