1. Ana Sayfa
  2. Miras Hukuku

Devlet Nasıl Mirasçı Olur?

Devlet Nasıl Mirasçı Olur?

Devletin Mirasçılığı

Bir kimse dilerse yapacağı ölüme bağlı tasarruf ile Devleti mirasçı atayabilir. Buna bir engel yoktur. Fakat hukuk sistemimizde, Devlet aynı zamanda yasal mirasçı olarak kabul edilmiştir. Fakat bunun için bazı koşullar aranmıştır.

Devletin Mirasçılığının Şartları

MK.m.501 uyarınca “Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer”. Yine MK.m.594 uyarınca “Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.” (f.1) “İlân süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer” (f.2).

Buna göre Devletin yasal mirasçı olabilmesi için yasal ya da atanmış mirasçının bulunmaması gerekir.

Devletin Mirasçılığının Özellikleri

Devletin mirasçı olması durumunda resen terekenin resmi defteri tutulur. Devlet, tereke borçlarından deftere yazılmış olanlar ile ve sadece miras yoluyla edindiği değerlerle sınırlı olarak sorumlu olur (MK. m.631).

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında