Danıştayda Çekinme ve Ret Halleri
  1. Ana Sayfa
  2. İdari Yargılama Hukuku

Danıştayda Çekinme ve Ret Halleri

Danıştayda Çekinme ve Ret

-Davaya bakmakta olan dava dairesi başkan ve üyelerinin çekinme veya reddi halinde, bunlar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu tamamlanarak bu husus incelenir, çekinme veya ret istemi yerinde görülürse işin esası hakkında da bu kurul karar verir.

-Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, dava daireleri kurullarınca incelenir. Çekinen veya reddedilenler kurula katılamazlar.

-Dava daireleri kurulları başkan veya üyeleri hakkındaki çekinme veya ret istemlerinde noksan üyeler diğer dava dairelerinden tamamlanır.

-Dava dairelerinin kurullarının toplanmasına engel olacak sayıda ret istemlerinde bulunulamaz ve çekinilemez.

-Danıştay tetkik hakimleri ve savcıları sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi taraflarca reddedilebilirler. Bu istemlerde davaya bakan daire tarafından incelenir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında