1. Ana Sayfa
  2. Ceza Hukuku (Genel)

Ceza Hukukunda Cezanın Ertelemesi Nedir? Şartları ve Sonuçları

Ceza Hukukunda Cezanın Ertelemesi Nedir? Şartları ve Sonuçları

ERTELEME NEDİR?

İşlediği suçtan dolayı mahkum edilen suçluya ait cezanın yerine getirilmesinin belirli süre ile geri bırakılması ve bu süre içerisinde suçlu yeniden suç işlemediği takdirde hükümlülüğün gerçekleşmemiş sayılmasını sonuçlayan kuruma erteleme (tecil) denir. Erteleme yerine öngörülen denetim süresinin iyi halle geçirilmesi halinde ceza infaz edilmiş sayılmaktadır.

 

ERTELEMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

MADDE 51. – (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

  1. a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
  2. b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, Gerekir.

 

ERTELEMENİN SONUÇLARI NELERDİR?

TCK m. 51/3 hükmüne göre “Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkum olunan ceza süresinden az olamaz.”. Bununla birlikte TCK 51/4-5 hükmüne göre “(4) Denetim süresi içinde;

  1. a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, eğitime gitmesine
  2. b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, kamuda çalışmasına 
  3. c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, karar verilebilir.

 (5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.”

         TCK m. 51/7-8 hükmüne göre, buralar çok önemli bakın:

     (7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. (Şu kısmı aklınıza yazın, açık bir şekilde kasıtlı suç diyor! Yani taksirli suç sonucunda erteleme kararı düşmüyor! Adam kasıtlı suç işlerse hem eski cezası, hem de yeni cezası infaz ediliyor.)

     (8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında