1. Ana Sayfa
  2. İdari Yargılama Hukuku

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerinin Görevleri

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerinin Görevleri

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerinin Görevleri

a) Bölge İdare Mahkemesi Başkanı: Başkanın görevleri şunlardır (m. 3B/1):

▶ Mahkemeyi temsil etmek,
▶ Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, alınan kararları yürütmek,
▶ Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun gö-receği önlemleri almak,
▶ Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek,
▶ Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek veya denetletmek, personelden ken-disine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uy-gulamak,
▶ Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın gi-derilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak,
▶ Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgi-sine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek,
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Bölge idare mahkemesi başkanının yokluğunda, adalet komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, en kıdemli daire başkanı başkana vekâlet eder (m. 3B/4).

b) Daire Başkanları: Daire başkanlarının görevleri şunlardır (m. 3B/2):

▶ Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak,
▶ Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında yazılmasını sağlamak,
▶ Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak,
▶ Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak,
▶ Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

c) Üyeler: Üyelerin görevleri şunlardır (m. 3B/3):

▶ Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini bildirmek ve kararları yazmak,
▶ Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak,
▶ Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek,
▶ Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Ragıp Karakuş, “İdari Yargılama Hukuku Ders Notu”, s. 28-29, www.ragipkarakus.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında