1. Ana Sayfa
  2. 2.Sınıf

Avrupa Birliği Hukuk Düzeninin Üye Devlet Hukuk Düzenlerine Etkisi

Avrupa Birliği Hukuk Düzeninin Üye Devlet Hukuk Düzenlerine Etkisi
+ -

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİ VE ÜYE DEVLET HUKUK DÜZENLERİNE ETKİSİ

Topluluk hukuku, uluslararası hukuktan farklı bir hukuk düzeninin oluşturmaktadır. Adalet Divanına göre klasik uluslararası antlaşmalardan farklı olarak AT antlaşmaları, üye devletlerin hukuk sisteminin bir parçası haline gelen, kendine özgün bir hukuk düzeni kurar. Bu hukuku özgün kılan, Divan’ın içtihatlarıdır.

-AB hukuku, kendi üstünlüğünü üye devletlerin iç hukukuna empoze eder. Bu üstünlüğün doğal sonucu olarak doğrudan etki prensibi ortaya çıkar.

-Divana göre, AB hukuku, özel ve tüzel kişiler lehine haklar doğurmakta ve bu haklar ulusal yargı organları önünde hak sahipleri tarafından ileri sürülebilmektedir.  Doğrudan etki prensibi, birlik hukuku uygulamalarıyla ilgili ülkeden ülkeye farklılıkların oluşmasını engelleyerek, uygulama birliği oluşmasını sağlar.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında