İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Genel)

Yetkisiz Temsil Nedir? Yetkisiz Temsilin Sonuçları Nelerdir?

Yetkisiz Temsil Nedir? Yetkisiz Temsilin Sonuçları Nelerdir?
+ -

Yetkisiz Temsilin Sonuçları

Temsil olunan adına hukuki muameleyi yapan temsilcinin bu hususta yetkisi yoksa veya yetkisini aşmışsa yetkisiz temsilden söz edilir. Temsil olunan böyle bir işlemle bağlı olmaz.  Ancak  temsil  olunan  bu  işleme  icazet  verirse  hukuki  muamelenin  hak  ve  borçları temsil olana ait olur. Yani işlem onu bağlar. Temsil olunan icazet verinceye veya icazet vermeyeceği  anlaşılıncaya  kadar  hukuki  işlemin  geçerliliği  askıdadır.  Bu  sebeple  hukuki muamelenin diğer tarafı olan 3. kişi, tayin edeceği münasip bir süre içinde işleme icazet verip veremeyeceğini bildirmesini temsil olunandan isteyebilir (TBK m.46)

Temsil olunan işleme icazet verirse, bu icazet geriye etkili olarak hüküm ifade eder. Temsil olunan işleme icazet vermeyeceğini beyan ederse veya 3. kişinin tanıdığı süre içinde icazet vermezse, 3. kişi de temsilcinin yetkisiz olarak temsil olunan adına kendisi ile yaptığı hukuki işlem ile bağlı olmaktan kurtulur. Diğer bir ifadeyle, işlem kesin hükümsüz hale gelir.

Temsil olunanın icazet vermemesi sebebiyle işlemin hükümsüzlüğü yüzünden 3. kişi bir zarar uğramışsa bu zararı yetkisiz temsilci tazmin eder. Fakat temsilci kendisinin temsil yetkisi bulunmadığım 3.kişinin bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse tazminat sorumluluğundan kurtulur. Ancak temsil yetkisi olmadan 3.kişi ile hukuki muameleyi yapmada temsilci kusurlu ise, yani yetkisi bulunmadığını biliyorsa ve hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim 3.kişinin menfi zararı yanında müspet zararının da tazmin edilmesine karar verebilir.(TBK m. 47)

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.Yazar Hakkında