bilirkişilik kısa tanım

3.Sınıf

Bilirkişinin Sorumluluğu

-

Bilirkişinin Sorumluluğu Bilirkişi, TCK anlamında kamu görevlisidir. Kamu görevlisi sıfatı bilirkişilik görevini ifa ile sınırlıdır. Bilirkişilerin kasten gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi TCK anlamında bir suçtur.…

B

Bilirkişilik Nedir?

-

Bilirkişilik: Bilirkişilik, hukukî bilgi dışında özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde, tecrübe prensipleri hakkında mahkemeye bilgi veren, bu tecrübe prensiplerine dayanarak ispat edilmiş bir…