bilirkişi nedir

B

Bilirkişilik Nedir?

-

Bilirkişilik: Bilirkişilik, hukukî bilgi dışında özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde, tecrübe prensipleri hakkında mahkemeye bilgi veren, bu tecrübe prensiplerine dayanarak ispat edilmiş bir…