1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

Kamu Düzeni Unsurları Nelerdir?

Kamu Düzeni Unsurları Nelerdir?

KAMU DÜZENİNİN UNSURLARI

Kamu düzeni, bireylerin umumi, veya umuma açık yerlerde güvenlik, dirlik ve esenlik ve sağlık içinde yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması ile korunur. Yani kamu düzeni, güvenlik, dirlik ve esenlik ve sağlık öğelerinden oluşan bir kavramdır.

‒ Genel Güvenlik; Cana ve mala yönelik saldırıların yokluğunu ifade eder. Kamu düzenini sağlamaya yönelik kolluk faaliyetleri, kişinin can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri içerir.

‒ Dirlik ve Esenlik: can ve mal güvenliği gibi somut değildir. Kişinin kısa vadede sağlığını etkilemeyen, can güvenliğini tehlikeye düşürmeyen ama huzurlu yaşamı engelleyen her şeyden uzak şekilde hayatını sürdürebilmesidir.

‒ Genel Sağlık: toplumun ve kişilerin salgın hastalıklardan, sağlığı tehdit eden tehlikelerden uzak hayat sürmeleri kamu düzeninin sağlanması açısından gereklidir. Kolluk faaliyeti anlamında teşhis ya da tedaviyi değil, sağlığı tehdit eden durumlardan korumayı içerir. (Önleyici anlamdadır.) Örneğin, bir kişiye lokanta açma ruhsatı verilirken oranın genel sağlık kurallarına göre işletilip işletilmediğini kontrol eder. Bu, önleyici bir tedbirdir. Örneğin, vatandaşları aşıya zorlamak; gerekli görülen yerleri karantina altına almak, yine önleyici nitelikte genel sağlığa yönelik faaliyetlerdir.
Kamu düzeni bu unsurlarla tanımlanır. İdareye düşen görev bu unsurlarla tanımlanan kamu düzenini gerçekleştirmektir.

Kolluk; düzenin bozulması tehlikesini ortadan kaldırır veya bozulmuş düzeni tesisi eder.

Kolluk kendi takdiriyle her durumda her tür özel faaliyete müdahale edemeyecektir. Kolluk faaliyeti yalnızca kamusal alanda yerine getirilir. Özel faaliyetleri belli usullere tabi tutarak sınırlar ve bunu kamu düzenini sağlama gerekçesiyle yapar.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında