İcra Hukukunda “Borçtan Kurtulma Davası”

BORÇTAN KURTULMA DAVASI

Davacı: Borçlu

Davalı: Alacaklı

Görevli Mahkeme: Genel mahkemeler

Yetkili Mahkeme: Takibin yapıldığı yer ya da Davalı alacaklının yerleşim yeri

Süresi: İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 günlük hak düşürücü süre.

İspat Yükü: Davalı alacaklının üzerinde.

Bu dava niteliği itibariyle bir menfi tespit davasıdır, ancak menfi tespit davasından farklı olarak sadece takipten sonra itiraz geçici olarak kaldırılmış ise bu dava açılabilir ve ayrıca bu davada normal menfi tespit davasından farklı olarak teminat yatırılması özel dava şartı olarak aranır.

Borçlu tarafından süresi içinde bu dava açılmaz ise, bu davaya normal menfi tespit davası olarak devam edilir. Bu davanın en önemli özelliği, davayı açan borçlu dava konusu miktarın %15’ i kadar teminatı ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine depo etmez ise dava özel dava şartı yokluğundan usulden reddedilir.

Davanın reddi: Mahkeme yaptığı inceleme sonunda alacaklıyı haklı bulursa, davayı reddeder. Borçlunun, borçlu olduğu kesin hükümle tespit edilmiş olur. Alacaklı itirazın geçici kaldırılması sonunda mahkum olduğu ve bu davanın açılması ile bekletilmiş olan tazminat ve para cezasını ödemek zorunda kalır.

Ayrıca borçlu hükmolunan şeyin %20’si oranında tazminata mahkum edilir. Borçlu bu durumda ikinci kez tazminata mahkum edilir. Geçici kaldırma sonucunda tesis edilmiş olan geçici hacizler, kesin hacze dönüşür ve alacaklının satış isteyebilir.

Davanın kabulü: Mahkeme yaptığı inceleme sonunda borçluyu haklı bulursa, davayı kabul eder. Borçlunun, borçlu olmadığı kesin hükümle tespit edilmiş olur ve takip sona erer. Borçlu hakkında itirazın geçici kaldırılması sonunda hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kaldırılır. Alacaklı dava olunan miktarın %20’si oranında tazminata mahkum edilir.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

%d blogcu bunu beğendi: