İcra Dairesine Nasıl Takip Talebinde Bulunulur?

TAKİP TALEBİ

Bir icra takibi icra dairesine verilen bir takip talebi ile başlar. Takip talebi, yetkili icra dairesine yazılı veya tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak yapılabilir. Ayrıca elektronik ortamda da takip talebi verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

1.Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar;

  •  Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi ve vergi kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
  •  Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve vergi kimlik numarası, takip terekeye karşı yapılacaksa tebliğ yapılacak mirasçıların adı, soyadı ve adresi, varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
  •  Alacağın veya istenilen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği,
  •  Senet, senet yoksa borcun sebebi,
  •  Seçilen takip usulü (haciz/iflas),
  •  Alacaklının veya vekilinin imzası.

 

2. Takip talebinde bulunmanın takip hukuku bakımından sonuçları:

• İcra Müdürünün ödeme emri gönderme zorunluluğu doğar.
• İhtiyati hacizler ayakta kalır.
• Takip talebi tarihi hacze iştirakte esas alınır.
• Takip talebi tarihi menfi tespit davasında esas alınır.
• Takip derdest hale gelir.
• Takibi genişletme ve değiştirme yasağı başlar.

 

3. Takip talebinde bulunmanın maddi hukuk bakımından sonuçları:

  •  Zamanaşımı kesilir ve takip ilişkin her işlemde yeniden başlar.
  •  Takip talebi ve ödeme emri tebliği ile borçlu temerrüde düşer.
  •  Şahıs varlığı hakları malvarlığı hakkına dönüşür.
  •  İyi niyet, kötü niyete dönüşür.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: