1. Anasayfa
 2. 4.Sınıf

Hacizde İstihkak Prosedürü – Mal Borçluda veya Üçüncü Kişi Elindeyken İstihkak


HACİZDE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

İstihkak davası ile borçlunun borcu için haczedilen malın, iddia edildiği gibi üçüncü kişiye ait olup olmadığının incelenerek mal üzerindeki haczin caiz olup olmadığına karar verilecektir. Amaç malın asıl malikinin tespiti değil, uyuşmazlığın icra takibi bakımından çözümüdür.

Üç şekli vardır; mal borçluda ise, mal borçlu ile üçüncü kişide birlikte ise, mal üçüncü kişide ise. İlk ikisinde prosedür aynı, diğerinde ise ayrıdır.

I. Mal Borçluda (yada borçlu ile üçüncü kişide birlikte) ise İstihkak;

• Malın haczedildiğini öğrenen borçlu veya 3. kişi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır.

• İcra müdürü bu iddiayı alacaklı ve borçluya bildirecektir.

• 3 gün içinde itiraz edilmez ise mal 3. kişinin iddia ettiği hak ile birlikte işlem görür.

• İtiraz edilirse icra müdürü dosyayı derhal icra mahkemesine gönderir, İcra Mahkemesi takibin durmasına veya devamına karar verir.

• Üçüncü kişi İcra Mahkemesinin bu kararından kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İcra Mahkemesinde istihkak davası açabilir. Bu süre içerisinde dava açılmazsa üçüncü kişi istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır. Davacı: 3.Kişi; Davalı: alacaklıdır.

II. Mal Üçüncü kişi elinde ise İstihkak;

• Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz.

• 3. kişi istihkak iddiasında bulunur.

• İcra Müdürü alacaklıya istihkak davası açması için 7 gün süre verir. Alacaklı bu sürenin verilmesini beklemeden de dava açabilir.

• Alacaklı dava açmazsa istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır, açarsa mahkeme karar verir. Bu süre boyunca malın satışı yapılamaz.
• Davacı: Alacaklı; Davalı:3.Kişidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.