Demokrasiye Yönelik Eleştiriler Nelerdir?

DEMOKRASİYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Demokrasiyi eleştirenler 2 noktada birleşirler:

1- Sosyal Sorunlar karşısında çare üretememe, yetersizlik
2- Demokrasinin mimarisinde işleyiş mekanizmasında aksaklıklar ve bu aksaklıklar;

a) Çoğunluk ve azınlık dengesinin kurulamaması
b) Katılım ve temsil dengesinin sağlanamaması
c) Çoğunluk ile liyakat arasındaki dengenin bozukluğu

 

a) Çoğunluk ve azınlık dengesini kurulamaması:

Liberal demokrasiyi savunan insanların birey kimlikleriyle var olduğunu savunurlar. Ama günlük hayatta insanlar farklı farklı kimliklere de sahiptirler.

Demokrasilerde her zaman bir azınlık ve çoğunluk grubu vardır. Fakat demokrasinin kendisinin çoğunluk ve azınlık sorununu çıkardığı da doğru değildir.

Demokrasinin çoğunluk karşısında azınlığı koruması için aldığı tedbirler:

Pozitif ayrımcılık uygulanması: bu da kendi içinde aynı bir adaletsizliği barındırır.

 

b) Katılım ve Temsil Dengesinin Sağlanamaması:

  • Demokratik yönetimlerde temsil seçimle sağlanır. Bu parti elitleri arasında kalır, halka inmez.
  • İnsanlar siyasi partileri etkilemediklerinde bu siyasi katılımları da azalır. Seçime katılanların oyları esas alınır. Katılmayanlar değil, fakat katılanlar %100’ü temsil ediyor görünürler.
  • Bu eleştiriye karşı ise demokrasi seçimlere katılma hakkı engellenemez, isteyen katılır isteyen katılmaz bu da demokratik bir tercihtir. Katılmayanlar da katılanların seçimleri doğrultusunda yönetilmeyi kabul etmiş demektir.

 

c) Çoğunluk ile Liyakat Arasındaki Dengenin Bozukluğu:

  • Platon’a göre çoğunluk çoğu zaman liyakatsiz olanları, kendinden olanları göreve getirirler. Yönetmeye ehil olanların, yetenekleri olanların katılmamasıdır.
  • Sokrates, Platon, Aristo bu sebeplerden ötürü demokrasiye karşı çıkmışlardır.
  • Bunlar demokrasiye içten yapılan eleştirilerdir. Bunlar demokrasiyi kabul ederler ama bazı noktalarda eksik olduğunu belirtirler. Bu eksikliklerin giderilmesiyle demokrasi derinleştirilebilir. Ama demokrasi geliştirmek ve derinleştirmektir. Bunun yanında demokrasiye dıştan yapılan eleştiriler de vardır yani demokrasiyi doğrudan doğruya reddeden eleştiriler de vardır. Bu alanda en önemli eleştiri Marksistlerden gelmektedir. Marksistlere göre liberal devlet bir kapitalist demokrasidir. Kapitalist demokrasi, toplumu yönetin sınıfların amaçlarını gerçekleştirmeye yarar. Yönetilenleri sürekli ezer. Bunlar sistemin tamamen ortadan kaldırılmasını savunurlar. Devletin tasfiyesini benimserler. Bu Ortodoks(katı) Marksist görüş 1990’lı yıllara kadar etkiliydi. Sovyet’in yıkılmasıyla birlikte bunlar da kendi içinde farklı görüşlere ayrılmışlardır. Demokrasiyi içten eleştiren neo marksist görüş ortaya çıkmıştır.
  • Katılım Demokrasi, yerel demokrasi, radikal demokrasi, kapsayıcı demokrasi anlayışları bu görüş içinde yer alır. Yani Ortodoks Marksist görüş gerilerken neo Marksist görüş ilerlemiştir.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: