1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Bono Üzerinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bono Üzerinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bononun Şekli Nasıl Olmalıdır?

Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. Bu şartlar:

Senet Metninde Bono veya Emre Muharrer Senet Sözcüğü: Bonoda “Emre Muharrer Senet”, veya “Bono” kelimeleri kullanılabilir. Bono Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono karşılığında kullanılan sözcük olmalıdır.

Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi: Ödeme vaadinin belli bir tutara (para borcuna) ilişkin olması gerekir. Aynı senet üzerinde, senet bedelinin hem yazı hem de rakamla gösterilmesi halinde, iki tutar arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen geçerlidir.

Vade: Vade gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenir.

Ödeme Yeri: Senet üzerinde ödeme yeri yoksa düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Keşidecinin adının yanındaki yer düzenleme dolayısı ile ödeme yeri sayılır.

Kime ve Kimin Emrine Ödenecekse Onun Ad ve Soyadı: Bonoda lehdarın adı ve soyadı yazılmalıdır. Çünkü bono “hamiline “ düzenlenemez.

Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Tarih: Eğer senette düzenlenme tarihi yoksa senet bono niteliği kazanmaz.

Senedi Tanzim Edenin (Düzenleyenin) İmzası: Bono üzerinde asıl borçlunun ad, soyad ve imzası olması gerekir. Ancak sadece borclunun imzasının olması senedi geçerli kılar. Bononun altında borçlunun imzası yoksa veya imza sahte ise, böyle bir belge bono sayılmaz. İmza, kişinin kimliğini, hüviyetini gösteren bir belgedir.

Ayrıca VUK’a (Vergi Usul Kanunu) göre; tarafların vergi mükellefi olması durumunda bonoda, müteselsil (zincirleme) seri ve sıra numarası ile alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası da bulunmalıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında