zilyetlik nedir

Eşya Hukuku

Eşya Hukukunda Zilyetlik Nedir?

-

Zilyetlik Nedir? Zilyetlik menkullerde ayni hakkın üçüncü kişilere yansımasıdır ve aleniyeti sağlar. Menkuller açısından zilyetliğin önemi daha büyüktür. Aleniyet, menkullerde zilyetlik ve gayrimenkullerde tapu sicili…