muhasebenin amacı

Ders Özetleri

Muhasebe Teorisinin Özellikleri

-

MUHASEBE TEORİSİNİN ÖZELLİKLERİ Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir teoriye dayanmaz. Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, uygulamanın neden öyle olduğunu ve neden…

Finansal Muhasebe

Muhasebenin Amaç ve Faydaları

-

MUHASEBENİN AMAÇ VE FAYDALARI Muhasebenin amacı, işletme faaliyetlerinin anlaşılmasına esas olan bilgilerin toplanması ve ilgililere aktarılmasıdır. Muhasebenin önde gelen yararları aşağıda verilmiştir:  İşletmenin sahip olduğu…