Son Yazılar

Hukuk Kültür

İslam Hukuk Sistemi

-

İslam Hukuku İslam hukuku, Şeriat hukuku olarak da adlandırılmaktadır. Kaynağını Kuran’dan almaktadır. Kuran hükümleri dışında sünnet, icma ve kıyas da İslam Hukukunun kaynakları arasındadır. Hz.…