hukukta ispat

3.Sınıf

İspat / Medeni Usul Hukuku

-

İspat Dava konusu hakkın gerçekten var olup olmadığının tespiti maddi hukukun o hakkın doğumu için şart koştuğu, belirlediği vakıaların gerçekleşmesine bağlıdır. Biz bu vakıalara koşul…