genel mahkemeler

3.Sınıf

7-Mahkemeler (İlk Derece Mahkemeler)

-

MAHKEMELER                 Özel hukuka ilişkin davalarda devletin mutlaka yargılama anlamında bir tekel hakkı bulunmamaktadır. Taraflar dilerlerse bazı uyuşmazlıkları mahkemeye götürmek yerine, doğrudan anlaşarak, bir üçüncü…