Genel Mahkemelerin İcra Hukuku İle İlgili Yaptıkları İşler Nelerdir?

GENEL MAHKEMELER (İcra Hukuku ile ilgili yaptıkları işler)

• Menfi tespit davası,

• İstirdat davası,

• Borçtan kurtulma davası,

• İtirazın iptali davası,

• Hacizde sıra cetveline itiraz davası,

• Tasarrufun iptali davası(Hacizde istihkak davasına karşı açılan hariç)

• İhtiyati haciz talebi,

• İflas davası,

• İflasta sıra cetveline itiraz davası,

• İflasta mal üçüncü kişide ise istihkak davası

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz