Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenliğin değişik tanımları yapılmıştır. Bir tanıma göre, sosyal güvenlik bir ülke halkının bugünü ve yarınını güvence altına almayı amaçlayan ve birbiri arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan kurumlar bütünüdür. Bir başka görüşe göre, bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı tehlikeye uğramış kişileri başkalarının yardımını istemeye lüzum bırakmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan sistemdir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı tanımlamaya göre sosyal güvenlik, halkın hastalık, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici ve sürekli olarak kazançtan yoksun kalması durumunda düşeceği yoksulluğa karşı, çocuk sayısının artması ve analık halinde korunmasına ilişkin alınması gereken önlemler sistemidir. Tanımlardaki ortak nokta, belli sayıdaki sosyal risklerin yol açtığı gelir kayıplarına ve gider artışlarına karşı bir ülkede yaşayan insanların ekonomik güvenliklerinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenlik bir hukuk dalı olmaktan çok bir sosyal programlar bütünüdür. Asıl hedef insanların belirli sosyal risklere karşı ekonomik güvenliklerinin ve sosyal adaletin sağlanması ise de bunun içinde durmadan değişen kural ve ilkeler, türlü yöntemler ve önlemlerdir. Sosyal Güvenlik Hukuku, güçsüzleri koruyan, kişiler arasındaki ekonomik farklılıkları gidererek bunlara eşit fırsatlar yaratmaya çalışsan hukuktur. (Zafer YEŞİLBAĞ)

Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları;

Diğer Sınıfların Ders Notları İçin Tıklayınız.Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: