Sınırlı Ehliyetlilere Yasal Danışman Atanması/ Yasal Danışman Neler Yapabilir?

YASAL DANIŞMANLIK

Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere yasal danışman atanır. Kendisine yasal danışman atanan kişi sınırlı ehliyetliler grubuna dahil olur.

1.Dava açma ve sulh olma,

2. Taşınmazların alımı, satımı, rehin edilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,

3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehin edilmesi,

4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,

5. Ödünç verme ve alma,

6. Anaparayı alma,

7. Bağışlama,

8. Kambiyo taahhüdü altına girme,

9. Kefil olma.

 

Yasal Danışmanlık üçe ayrılır.

  1. Oy Danışmanlığı: Sadece yukarıda sınırlı sayıda belirtilen işlemleri yapmak bakımından oy danışmanının onayına ihtiyaç vardır. Bu işlemleri tek başına yapamaz
  2. Yönetim Danışmanlığı: Sınırlı ehliyetlinin mallarının yönetimini üstlenen kişidir.
  3. Karma Danışmanlık: Oy danışmanlığı ile yönetim danışmanlığının bir araya gelmesiyle ortaya çıkar.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz