1. Ana Sayfa
  2. 1.Sınıf

Fiil Ehliyeti Çeşitleri – Tam ve Sınırlı Ehliyet Durumları ve Örnekler

Fiil Ehliyeti Çeşitleri – Tam ve Sınırlı Ehliyet Durumları ve Örnekler

Fiil Ehliyeti Çeşitleri

a) Tam Ehliyetli

Türk Hukuku’nda tam fiil ehliyeti için ise, ayırt etme gücüne sahip olmak, kısıtlı olmamak ve ergin olma gerekmektedir. (TMK Md. 10)

Türk Hukuku’na göre erginlik 18 yaşının doldurulması ile başlamaktadır. (TMK Md. 8)

 

b) Sınırlı Ehliyetsizler

Sınırlı ehliyetsiz, ayırt etme gücüne sahip küçük ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardır. Bu kimseler kural olarak yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmanda ise, bu rıza gerekli değildir. (MK Md. 16)

Örneğin, sınırlı ehliyetsizler kendi lehlerine yapılan bir bağışlamayı kabul edebilirler. Ancak bağışlanan yasal temsilcisi bu kişinin bağışlamayı kabulünü yasaklar veya bağışlanılan şeyin geri verilmesini emrederse bağışlama ortadan kalkar. (TBK Md. 287)

 

c) Sınırlı Ehliyetliler

Sınırlı ehliyetliler ise, kendisine yasal danışman atanan kişidir. (MK Md. 429) Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye MK’ da sayılan bazı işler için, görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanmaktadır. (MK Md. 429)

MK’ da sayılan bu işler dava açma ve sulh olma, taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması, kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, ödünç verme ve alma, anaparayı alma, bağışlama, kambiyo taahhüdü altına girme ve kefil olmadır. (MK Md. 429)

Bu kapsamda örneğin, sınırlı ehliyetli bir kişi taşınmaz almak istiyorsa yasal danışmanın görüşünün alınması gerekmektedir.

 

d) Tam Ehliyetsizler

 Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar tam ehliyetsizler grubuna girmektedir. Bunların yapmış oldukları işlemler kesin olarak hükümsüz olup, kural olarak bu kişiler yasal temsilcileri vasıtasıyla hak ve borç altına girebilirler.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında