Yargılama Hukuku

Hukuk Kültür

Yargılama Hukuku Nedir?

-

Yargılama hukuku, hukukun uygulanması sürecinde yargı organlarının (mahkemelerin) görev, yetki, işleyiş ve usullerini düzenleyen hukuk dalıdır. Yani, yargılama hukuku, hukuk davalarının açılması, yargılanması, karar verilmesi…